STT Tên khách hàng Số điện thoại Giải thưởng Giá trị
01 Ninh Thị Hằng 0634 Giải nhất 28 triệu
02 Lê Văn Học 3640 Giải nì 18 triệu
03 Đoàn Hữu Lương 1500 Giải ba 8 triệu
04 Phạm Văn Tuấn 8946 Giải nhất 28 triệu
05 Phan Tấn Hùng 6604 Giải nhì 18 triệu
06 Vũ Ngọc Huỳnh 8712 Giải ba 8 triệu
07 Nguyễn Chí Công 0183 Giải nhất 28 triệu
08 Nguyễn Ngọc Anh Thư 8081 Giải nhì 18 triệu
09 Hoàng Văn Cường 5336 Giải ba 8 triệu
10 Phạm Thị Huyền Chinh **** Giải ba 8 triệu
11 Trịnh Quốc Cường **** Giải ba 8 triệu
12 Nguyễn Văn Thanh **** Giải nhất 28 triệu
0/5 (0 Reviews)